Saturday, July 27, 2013

Bandaraya Detroit Mohon Perlindungan Muflis : Tragedi buat US, Bahagia buat pelabur emas fizikal

PENDITA EMAS MENTRANFORMASIKAN MINDA PELABURAN EMAS ANDA JIKA TAKUT DENGAN RISIKO, JANGAN BICARA SOAL PELABURAN

Salam buat semua mantee,

Pendita Emas merasakan harga emas jatuh sehingga USD900/aun yang banyak diperkatakan ketika harga menyusut sehingga pada paras USD1177/aun (23 Jun 2013) akan gagal direalisasikan.

Minggu lepas kita mendapat perkhabaran bahawa Bandaraya Detroit diistihyarkan muflis kerana  hutang bandar berkenaan mencecah 20 billion dari 100,000 pemiutang. 

Dengan andaian pengistyharan muflis berkenaan bandar berkenaan akan dapat menghindarkannya daripada:

i. Membuat bayaran balik kepada pemiutangnya.
ii.Tanggungjawan  menguruskan bayaran pencen dan keselamatan buat penduduk dan pekerja awamnya.

Kesan jangka panjangnya ialah :

i. Bandar Detroit bakal menjadi pencetus kepada 9 bandaraya yang lain untuk mengikut jejaknya.
ii. Percetakan wang USD akan kembali melambak dalam pasaran untuk jangka panjang disebabkan kesediaan rakyatnya membuat pinjaman dan berhutang.
iii. Nilai USD akan melemah, Nilai Emas melonjak dimana kuasa beli dolar terus gagal membeli emas fizikal walau seaun.

Sumber : http://www.cnbc.com/id/100907995


No comments: