Sunday, August 22, 2010

Zakat Emas


Zakat Emas adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima.
Kewajipan zakat ke atas logam ini dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. bermaksud:
“Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah (mengeluarkan zakat) maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih, pada hari emas dan perak dibakar di dalam neraka jahanam lalu diselar dengannya dahi dan rusuk mereka dan belakang mereka seraya dikatakan kepada mereka inilah harta yang kamu simpan selama ini buat dirimu, maka rasailah balasan apa yang kamu simpan dahulu”.
At- Taubah; ayat 34-35

Zakat Emas dikira dalam dua keadaan:-


1. Emas yang tidak dipakai (disimpan) - Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 85gram (nisab), maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%.


Contoh:
2.5% x nilai emas yang disimpan (jika melebihi nisab). Contoh : RM6,000 x 2.5%
Jumlah zakat = RM 150


2. Emas yang dipakai - Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) walaupun sekali dalam tempoh setahuntidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tetapi jika ianya melebihi ‘uruf’ (nilai kebiasaan pemakaian masyarakat setempat), maka ia diwajibkan zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan dari nilai uruf. Nilai yang diambilkira adalah nilai semasa emas sahaja iaitu tidak termasuk batu permata.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan kadar uruf:-
150 gram emas.

Contoh:

Berat Emas yang dipakai = 250 gram
Uruf Emas = 150 gram
Berat Emas yang layak dizakat = 250 gram – 150 gram = 100gram
Zakat yang wajib dibayar = 2.5% x (100 gram x harga semasa)

= 2.5% x (100 gram x RM 77.16)
= RM 192.9

**Jika emas berada di pajak gadai,tidak dikenakan zakat kerana bukan hak milik sempurna.

No comments: